Duurzaamheid

Business Social Compliance Initiative (BSCI)

Bij de productie en distributie van onze producten zijn een hoop mensen betrokken. Hun welzijn is voor ons belangrijk. Daarom is Amefa lid van het Business Social Compliance Initiative (BSCI).

amfori

Het BSCI werd ontwikkeld in 2003 door amfori. Dat is een toonaangevende internationale organisatie op het gebied van duurzaamheid. Het doel: bedrijven ondersteunen om de welvaart te verbeteren, op een verantwoorde manier om te gaan met natuurlijke hulpbronnen en de internationale handel te stimuleren. Als lid van het amfori BSCI wordt Amefa periodiek getoetst. Eerlijke verloning, fatsoenlijke werkuren, veilige werkomstandigheden in de fabrieken, bescherming van het milieu en ethisch handelen zijn voorbeelden van onderwerpen die daarin worden meegenomen. In totaal 13 onderwerpen vormen samen een gedragscode waar leden van het BSCI zich aan houden. Op die manier probeert het BSCI een eerlijke toeleveringsketen te waarborgen. Daar werken wij graag aan mee.


UNICEF Business Buddies

Ieder kind heeft recht op toegang tot goed onderwijs. Als UNICEF Business Buddy draagt Amefa bij aan projecten van UNICEF middels een jaarlijkse donatie. Hiermee steunen wij de innovatieve onderwijsprojecten van UNICEF in het West-Afrikaanse land Ivoorkust. 

Ivoorkust

In Ivoorkust gaan er 1,6 miljoen kinderen niet naar school. Daarnaast kampt het land met een enorm afvalprobleem. UNICEF zet zich in om in Ivoorkust scholen te bouwen zodat kinderen en jongeren toegang hebben tot onderwijs. De bouwstenen van deze scholen worden lokaal gemaakt van gerecycled plastic afval. Op deze manier wordt het zwerfafvalprobleem in Ivoorkust tegelijkertijd aangepakt. UNICEF traint vrouwen en jongeren in het verzamelen, veilig opslaan en verwerken van plastic afval. Ook krijgen zij een training in ondernemerschap, zodat zij hun eigen bedrijven kunnen opzetten.


Over Amefa

Als je uit eten gaat, is de kans groot dat je daar met Amefa bestek eet. Al tientallen jaren zijn wij de grootste leverancier van bestek in de horeca. En dat is niet zonder reden. Al sinds 1931 maakt Amefa bestek met oog voor detail en altijd in het nu. 

Lees verder